ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg
D17bf3ad0638c6cad7e159a5ee21b694

За училището

6e3de998c18a65deb738acc817b07f55
История на училището 
За първи път в България на 28.03.1949 година към Стъкларската фабрика ,,Стойко Иванов Пеев” е открито заводско училище с двегодишен срок на обучение на държавна издръжка. През учебната 1962-63 година са приети две паралелки в техникум по стъкларство с четири годишен срок на обучение.
От 1967-68- учебна година училището преминава в СПТУ по стъкларство със срок на обучение три години.

През учебната 1984-85 година за първи път в училището е осъществено обучение на ученици във втора и трета степен на ЕСПУ- УПК. 

Прием

Cef5137e32784d23f66fbe270d0dee0a ПРЕЗ УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО РАЗКРИВА ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИЯ: 
КОРАБЕН МОНТЬОР СПЕЦИАЛНОСТ:
КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

ПГ„Св. Димитър Солунски” – гр. Белослав работи в ПАРТНЬОРСТВО с МТГ „Делфин” АД – производствено предприятие за корабостроене и кораборемонт 
Завършващите средно образование със специалност „Корабни машини и механизми” могат успешно да се реализират в него. Най-добрите специалисти са утрешните групови майстори, началник-участъци, началник-цехове, организатори по корабо-строене и кораборемонт.

Галерия

Dc7ba1fc5fd0971eaa7fdb3a639551af
13.06.2013г.
Каним всички родители на бъдещи деветокласници на среща с
преподаватели от ПГ „Св. Димитър Солунски” която ще се проведе на 13.06.2013г от
17.30 часа в сградата на НЧ„ Съзнание-1926” гр. Белослав...

Новини

Самооценка 2015г.-2016г. Доклад от проведено самооценяване на ПГ "Димитър Солунски" гр. Белослав прочети