ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg
D17bf3ad0638c6cad7e159a5ee21b694

За училището

6e3de998c18a65deb738acc817b07f55
История на училището 
За първи път в България на 28.03.1949 година към Стъкларската фабрика ,,Стойко Иванов Пеев” е открито заводско училище с двегодишен срок на обучение на държавна издръжка. През учебната 1962-63 година са приети две паралелки в техникум по стъкларство с четири годишен срок на обучение.
От 1967-68- учебна година училището преминава в СПТУ по стъкларство със срок на обучение три години.

През учебната 1984-85 година за първи път в училището е осъществено обучение на ученици във втора и трета степен на ЕСПУ- УПК. 

Прием

Cef5137e32784d23f66fbe270d0dee0a

За учебната 2019/2020 година 

Професионална гимназия „Св. Димитър Солунски"
обявява прием след 
завършен VІІ клас  както следва:

Професия: "Корабен монтьор"

Специалност: „ Корабни тръбни системи
След срока на обучението си учениците получават:
1. Диплома за завършено средно образование
2. Свидетелство за професионална квалификация
II-та степен за професията
"Корабен монтьор"
3. Свидетелство за правоспособност по „Заваряване"

Специалност: „ Ремонт на кораби

След срока на обучението си учениците получават:
1. Диплома за завършено средно образование
2. Свидетелство за професионална квалификация
II-та степен за професията
"Корабен монтьор"
3. Свидетелство за правоспособност по „Заваряване"

ПГ„Св. Димитър Солунски” – гр. Белослав работи в ПАРТНЬОРСТВО с МТГ „Делфин” АД – производствено предприятие за корабостроене и кораборемонт 
Завършващите средно образование със специалност „Корабни машини и механизми” могат успешно да се реализират в него. Най-добрите специалисти са утрешните групови майстори, началник-участъци, началник-цехове, организатори по корабо-строене и кораборемонт.

Галерия

Dc7ba1fc5fd0971eaa7fdb3a639551af

Новини

ТЕЛЕФОН И Е-MAIL ЗА ВРЪЗКА Телефон и е-mail за връзка на родителите с директора  на ПГ,,Свети Димитър Солунски" по въпроси свързани с електронното обучение: 0894-622268 beloslav_pgs@abv.bg прочети