ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

22.12.2010 За учениците от ПГ „Св. Димитър Солунски” беше организирано коледно

22.12.2010 За учениците от ПГ „Св. Димитър Солунски” беше организирано коледно

22.12.2010 За учениците от ПГ „Св. Димитър Солунски” беше организирано коледно
тържество. В него учениците от 10 кл Станислава , Назмие, Красимира ,Елис , Павел ,
Мариус , Теодор и Станислав от 12 кл представиха народният обичай ,,Коледуване” .
Танцовият състав към училището с хореограф Таня Христова изпълни народни танци.