ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

85-годишнината от основаването на читалище „Съзнание-1926”- гр.Белослав

85-годишнината от основаването на читалище „Съзнание-1926”- гр.Белослав

Танцовият състав към ПГ „Св. Димитър Солунски” и Виктория Дианова ученичка от 9 клас взеха участие в концерта повод 85-годишнината от основаването на читалище „Съзнание-1926”- гр.Белослав, като изпълниха танца ,,Ръченица” и песента ,,Дойди, дойди”.