ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

Проект

Проект "Интегро"

В началото на учебната 2011/2012г. Професионалната гимназия се включи като партниращо училище по проект на АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО”Да направим по привлекателен живота на младите роми от селските райони” с Програма, която е насочена към ромите за създаване на подкрепяща среда за повишаване на социалния опит и завършване на средното образование. По проекта получихме 20 комплекта безплатни учебници, две компютърни конфигурации и камера.Учителите участваха в семинар за културните специфики на ромите и начините за привличане и задържане на младите роми в училище. По проекта работи клуб”Граждански журнализъм”с ръководител Божанка Димитрова. Всеки месец клубът издава училищен вестник „Голямо междучасие”. От 2 до 4 март 2012г. в град Каварна се проведе обучение по дебатиране , в което участваха девет ученика от три училища в Североизточна България , от клубовете по „Граждански журнализъм” към Асоциация Интегро . Трима ученика от гр. Белослав, трима от с.Средище и трима от гр. Каварна. Учениците на ПГ „Св.Димитър Солунски” -гр.Белослав Ивилина Стелиянова Мирчева-9 клас ,Иван Димитров Станев -10 клас и Станислав Иванов Неделчев -10 клас , представиха достойно както града, така и училището ,които показаха знания,компетентност и умения за отстояване на тези.Предстои да се организира дебат на общинско ниво,в който ще участват и други възпитаници на ПГ „Св.Димитър Солунски”. В средата на месец март в град Каварна се проведе обучение от фондация Интегро на учителите от училищата партньори в Каварна,Средище и Белослав.

Снимки