ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

STEM Ден

STEM Ден

На 15.02.2019 г. учениците от ПГ “Св.Димитър Солунски“ се включиха в организирания от Регионалното управление на образованието STEM ден във Варна, който се проведе в Професионалната техническа гимназия.

Александър Добрев и Петко Петков от XII А клас под ръководството на инж. Диляна Стоименова – Кацова презентираха темата „Интерактивното обучение в часовете по професионална подготовка“.Те демонстрираха как се работи в часовете по професионална подготовка със съвременни методи, използвайки интерактивна дъска, софтуери и приложения за писане, чертане и пресмятане.

Александър показа как се чертае секция от кораб на интерактивна дъска, а Петко начерта и обясни как работи корабният двигател.

Професионална гимназия “Св.Димитър Солунски“ е отворена към STEM обучението и очаква бъдещите осмокласници в профилите „Корабен монтьор“ и „Корабостроителен техник“.