ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

Дни на отворените врати

Дни на отворените врати

Под мотото ,,Европейската седмица на професионалните умения в България”
Приветстваме учениците от 5 до7 клас в сградата на гимназията 
в периода 29-31.10.-2019год. 
В МТГ,,Делфин”  на 29.10.2019год от 13.30 часа