ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

Покана за родителска среща

Покана за родителска среща

Покана за родителска среща за избор на представители от родителите за членове на Обществен съвет към гимназията.