ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

Покана за родителска среща

Покана за родителска среща

Поради обявена грипна ваканция, родителската среща за избор на представители от родителите за членове на Обществен съвет към гимназията ще се проведе на 06.02.2020г. от 17.00 часа.