ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПГ СВ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ ГР БЕЛОСЛАВ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПГ СВ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ ГР БЕЛОСЛАВ

График-програма за периода 01.04-12.04.2020
е публикувана в УЧИЛИЩЕ - ВАЖНО-COVID-19.