ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

ТЕЛЕФОН И Е-MAIL ЗА ВРЪЗКА

ТЕЛЕФОН И Е-MAIL ЗА ВРЪЗКА

Телефон и е-mail за връзка на родителите с директора 
на ПГ,,Свети Димитър Солунски"
по въпроси свързани с електронното обучение:
0894-622268
beloslav_pgs@abv.bg