ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg
Прием след 7-ми клас

График_2018_2019

Комисия

Работно време на комисията по прием:
Всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч., съгласно графика на дейностите, утвърден със 
Заповед № РД-09-4135/29.08.2018 год. на министъра на образованието и науката.

Заповед №РД 06-338/29.03.2018 г. за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна

Заповед прием