ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg
Прием след 7-ми клас

График_2019_2020

Работно време на комисия по прием:

Всеки работен ден от 8.00-16.30 съгласно график утвърден със                Заповед № РД-09-1709/29.08.2018г.на министъра на образованието и науката

Заповед № РД-06-479/19.04.2019год за увърждаване на държавен план-прием в област Варна