ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg
 • Профил на купувача Профил на купувача

  Списък с обществени поръчки

 • Спортен календар Спортен календар

  Спортен календар

 • Самооценка Самооценка

  Самооценяване Организиране на самооценяването

 • Достъп до обществена информация Достъп до обществена информация

  Вътрешни Правила Вътрешни правила за повторно ползване

 • Документи Документи

  Правилник за дейността Етичен кодекс Стратегия за развитие Отчет-стратегия Мерки за повишаване на качеството Програма за превенция на ранното напускане Програма за предоставяне на равни възмож

 • Обществен съвет Обществен съвет

  правилник за създаването,устройство и дейността на обществените съвети заповед обществен съвет покана покана за учредително събрание заповед състав обществен съвет покана заседание  протоко

 • Бюджет Бюджет

  Отчет бюджет Бюджет 2017 Отчет Бюджет I тримесечие Протокол общо събрание Отчет Бюджет II тримесечие Протокол общо събрание II Отчет Бюджет III тримесечие Протокол общо събрание III Протокол о

 • Прием след 7-ми клас Прием след 7-ми клас

  График_2018_2019 Комисия Работно време на комисията по прием: Всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч., съгласно графика на дейностите, утвърден със Заповед № РД-09-4135/29.08.2018 год. на м

 • Риск- регистър Риск- регистър

  Стратегия за управление на риска Риск-Регистър

 • Механизъм за съвместна работа на институциите Механизъм за съвместна работа на институциите

  Междуинституционален механизъм   Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112 Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на де

 • Самостоятелна форма на обучение Самостоятелна форма на обучение

  График СФО ноември

 • Проект Проект

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) 1.&n