ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Концепция за изграждане на училищна СТЕМ среда в ПГ "Св.Димитър Солунски"-гр.Белослав

ПРОЕКТ на ПГ„ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА В ПГ "ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" Е ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „КОНЦЕПЦИЯ ЗА STEM СРЕДА" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“????????????
Спечеленият, от ПГ „Димитър Солунски – гр. Белослав“, проект „Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ПГ "Димитър Солунски" е на стойност ????????252 253,56 лв. с ДДС.
????????В рамките на изпълнението му се предвижда да бъдат направени изследователски лаборатории, които да обхванат направлението „Математика и информатика“, "Природни науки" и “Дизайн и 3D Прототипиране” . Учебните предмети, които ще обхване лабораторията са: Технологии и предприемачество и Информационни технологии за гимназиалните класове, както и различните специализирани предмети в нашите специалности на „Корабостроене“, „Корабни тръбни системи“, „Ремонт на кораби“, „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване“ и др.
????????Планирани за закупуване са специализиран софтуер за лаборатория по 3Д дизайн и прототипиране, основни комплекти по химия, биохимия, комплект за определяне на кръвна група, телескоп, комплекти за изграждане на батерии, ВОСК, видеонаблюдение и други материали и техника подпомагащи доброто функциониране на лабораториите.
????????Чрез лесно трансформиране на учебните помещения и с правилното архитектурно проектиране и подбраното обзавеждане ще се изгради модерна, приятна и уютна работна среда, близка до реалните бизнес среди. Чрез лабораторията, децата ще могат да получат трайни знания и да ги приложат на практика. В лабораториите учениците ще имат възможност да разберат принципите на виртуализацията и автоматизацията, да провеждат практически и увлекателни експерименти, да научат Законите на движението, Земното притегляне, да изграждат модели по физика, движението на корабите по различните вълнения и още много повече.
????????С внедряване на този подход в обучението и въвеждането на повече практически експерименти ще се създаде предпоставка за по-активен начин на учене, трайно овладяване на терминологията по учебните предмети, създаване на умения за екипна работа, осъзнаване на важността и приложимостта на придобитите знания и умения, формиране на умения за сътрудничество, творчество, общуване и критичност.
????????Предстои подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на образованието и науката.