ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Дни на отворените врати в МТГ - Делфин

През месец октомври, в ПГ "Свети Димитър Солунски"  представители на МТГ "Делфин" презентираха дейностите на предприятието пред учениците от 11ти и 12ти клас. Учениците посетиха и  корабостроителницата  на „МТГ-Делфин“, като участници в инициативата „Дни на отворените врати“.
Програмата беше стегната и ползотворна. След провеждане на инструктаж, свързан с безопасността и раздаване на лични предпазни средства, учениците посетиха цеховете в направление Корабостроене, за да извървят пътя на създаването на един кораб от лист ламарина до готова конструкция.