ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Европейски ден за борба с трафика на хора

В ПГ "Свети Димитър Солунски" се проведе разяснителна кампания на учениците за борба с трафика на хора, как да се предпазят и да не станат жертви на есплоатация.

От ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ беше осигурен експерт от Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, който проведе лекция по темата, която предизвика огромен интерес сред учениците.

Някои от децата нарисуваха рисунки, които с гордост може да покажем. Творбите им са изложени в читалището на гр. Белослав.