ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

КУРС ЗА ЗАВАРЧИЦИ