ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Обучение в електронна среда

Във връзка със Заповед РД 01-626/27.10.2020г  на Министерството на здравеопазването, се преустановят присъствените учебни занятия за учениците в ПГ „Св. Димитър Солунски“ гр. Белослав, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. Учебните занятия ще се провеждат в електронна среда.

Разписание на часовете по време на онлайн обучението:

I

8.00 – 8.40

II

8.50 – 9.30

 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

III

9.50 – 10.30

IV

10.40 – 11.20

V

11.30 – 12.10

VI

12.20 – 13.00

VII

13.10 – 13.50

VIII

14.00 – 14.40