ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Откриване на учебен център

В ПГ "Свети Димитър Солунски" - гр. Белослав вече заработи модерен учебен център, покриващ всички изисквания за работа със заваръчна техника. Учебната работилница е оборудвана с технология от най-висок клас и е снабдена с всичко необходимо за безопасна и качествена работа.

Учебният център се състои от учебна работилница и учебна зала за теоретична подготовка, които са част от бъдещия учебен център за професионална подготовка на заварчици, кранисти и шофьори категория В, който  изграждаме  към училището. Целта ни е да произвеждаме квалифицирани специалисти заварчици, корпусници, монтьори, кранисти и шофьори за нуждите на бизнеса в региона и областта.

Учебната работилница ще се ползва за провеждане на учебна практика Заваряване и Учебна практика по специалността за учениците от професия „Корабен Монтьор“ и професия „Корабостроителен техник“. С отварянето на учебния център, ПГ "Свети Димитър Солунски" - гр. Белослав има възможност да обяви прием за всеки желаещ, който иска да получи документ за професионална квалификация "Заварчик - ъглови шевове"; "Корабен монтьор"; "Корабостроителен техник" и "Управление на мостови и козлови кранове".

ПГ "Свети Димитър Солунски" - гр. Белослав си поставя амбициозната цел да се превърне в регионален лидер в обучението на кадри за бизнеса в района. Считаме, че разполагайки с квалифицирани преподаватели с богат опит, модерни технологии и апаратура от най-висок клас, ще отговорим на нуждите на всеки, който иска да се обучава при нас и да придобие знанията и уменията, които ще го направят конкурентен на пазара на труда и желан от фирмите в цяла Варненска област.