ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Пролетна ваканция за учениците от VIII до XI клас

Учениците в ПГ "Свети Димитър Солунски" - гр. Белослав от VIII до XI клас са във ваканция от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.

 

Учебните занятия ще започнат на 12.04.2021 г./понеделник/ по график, съобразен със заповедите на МОН и МЗ.