ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Най-добър техник в машиностроенето

                                                       

                                  

На 21 януари  2022 година се проведе състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, училищен кръг, организирано от Министерството на образованието и науката, партньор Фондация „Милен Григоров“ - гр. Горна Оряховица.

В тазгодишната надпревара взеха участие 5 ученици от XI клас и 3 ученици от XII клас специалност „Корабостроене“.

Състезанието бе в два етапа :

  1. Тест, съдържащ 20 въпроса от учебните предмети: техническо чертане, техническа механика, материали и заготовки/ материалознание, електротехника и електроника, информационни технологии.
  2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж.

Най-добри резултати в училищния кръг на  състезанието „Най-добър техник в машиностроенето” постигнаха:

  Мирослав  Демиров от XI  клас

  Петър  Митев от XII  клас

Учениците, с ръководител инж. Весиле Зейнун, ще представят ПГ „Свети Димитър Солунски“  гр. Белослав  на националния кръг на състезанието, който ще се проведе от 18 до 20 март 2022 г. в  Професионална техническа гимназия „Васил Левски”, град Горна Оряховица.

Пожелаваме им успех!