ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Учебен план прием 2020-2021г.