ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Във връзка със заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на МЗ, се удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Прикачени документи

zapoved__rd-01-718-18122020_g.pdf