ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Присъствено за обучение учениците от 8 клас - 07.01.2022 г.