ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Самостоятелна форма на обучение

 

2022 г.

График Самостоятелна форма на обучение - януарска сесия 2021-2022 г.

Прикачени документи

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение от гимназиален етап 8, 9,10,11 и 12 клас
График за провеждане на първа поправителна сесия за учениците в самостоятелната форма на обучение през учебната 2020/2021 г.
График Приравнителна сесия/февруари 2020/2021г./
График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за учениците от самостоятелната форма на обучение от гимназиален етап 9,10 и 11 клас през януарска/редовна/ през учебната 2020/2021 г.
ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение от гимназиален етап 8,9,10,11 и 12 клас през ноемврийска /редовна/ за учебната 2020/2021 година
Заповед за провеждане на приравнителни изпити 9-10 клас
График СФО 3-та Поправителна 12 клас - октомври
График СФО Поправителна 12 клас август
График СФО Поправителна 8-11 юли