ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Изпитни сесии за дневна и самостоятелна форма на обучение

 

2023/2024г.

 

Дневна форма на обучение

График приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за учениците от ДФО сесия май-юни 2024г. 

График приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за учениците от ДФО сесия април-май 2024г. 

График приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за учениците от ДФО сесия март 2024г.

График приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за учениците от ДФО сесия януари 2024г.

           График приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за учениците от ДФО сесия ноември 2023г.

 

Самостоятелна форма на обучение

График поправителна изпитна сесия за определяне на годишна оценка от СФО Май-Юни 2024г. 

  График поправителна изпитна сесия за определяне на годишна оценка от СФО Май 2024г. 

 График редовна изпитна сесия за определяне на годишна оценка от СФО февруари-март 2024г. 

График редовна изпитна сесия за определяне на годишна оценка от СФО ноември-декември 2023г.