ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Изпитни сесии за дневна и самостоятелна форма на обучение

 

2023/2024 г.

 

Дневна форма на обучение

 

           График приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за учениците от ДФО сесия ноември 2023/2024г.

 

Самостоятелна форма на обучение

 

 График редовна изпитна сесия за определяне на годишна оценка от СФО ноември-декември 2023/2024г.