ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

За нас

Професионална гимназия Св. Димитър Солунски е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. 

Отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето. 

Води своето начало от далечната през далечната 1949 г. като заводско училище към Стъкларската фабрика Стойко Иванов Пеев с двугодишен срок на обучение на държавна издръжка. 

През учебната 1984-1985 год. учебното заведение единствено в страната, получава званието Образцово Средно професионално-техническо училище с УПК по стъкларство и е наградено с орден "Кирил и Методий” - трета степен. 

През 1987 год. е открит и влиза в експлоатация новият Учебно производствен комплекс към училището. 

През 2002 год. училището е преобразувано в Професионална гимназия след разкриването на няколко технически специалности. 

През 2007 г. гимназията приема за свой патрон името на Свети Димитър Солунски, а Димитровден е обявен и приет за патронен празник. 

През всички тези немалко години, гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в град Белослав. 

Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината. Училището е с общинско финансиране. 

ПГ Св. Димитър Солунски привлича много млади хора от Белослав и района. Макар и професионално по облик, училището дава отлична подготовка не само по специалните, но и по общообразователните предмети. 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на област Варна в продължение на дълги години. 

През изминалите години Гимназията набира авторитет и влияние сред обществеността, като през последните девет години, този авторитет се затвърдява от широкия спектър специалности, по които в момента се обучават учениците и призовите места, които заемат в общински и национал­­ни първенства - както академични, така и спортни. 

ПГ Св. Димитър Солунски се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за професионално образование. 

В своето развитие учебното заведение се утвърди като професионален и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите. 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота. 

Днес ПГ Св. Димитър Солунски е училище от висока класа, престижно и предпо­читано от много млади хора. 

Да си завършил гимназията и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

Ако искате да бъдете специалисти в избраната от Вас професия, желаете да получите най - добрата професионална подготовка, мечтаете да се реализирате в живота, точно това е Вашето училище.