ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

История

За първи път в България на 28.03.1949 година към Стъкларската фабрика ,,Стойко Иванов Пеев” е открито заводско училище с двегодишен срок на обучение на държавна издръжка.
 
През учебната 1962-63 година са приети две паралелки в техникум по стъкларство с четири годишен срок на обучение.
 
От 1967-68- учебна година училището преминава в СПТУ по стъкларство със срок на обучение три години.

През учебната 1984-85 година за първи път в училището е осъществено обучение на ученици във втора и трета степен на ЕСПУ- УПК.