ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Корабни тръбни системи

След срока на обучението си учениците получават:

  1. Диплома за завършено средно образование
  2. Свидетелство за професионална квалификация II-та степен за професията "Корабен монтьор"
  3. Свидетелство за правоспособност по "Заваряване"