ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Ремонт на кораби

След срока на обучението си учениците получават:

Диплома за завършено средно образование

Свидетелство за професионална квалификация II-та степен за професията "Корабен монтьор"

Свидетелство за правоспособност по "Заваряване"

ПГ "Св. Димитър Солунски” - гр. Белослав работи в ПАРТНЬОРСТВО с МТГ "Делфин" АД - производствено предприятие за корабостроене и кораборемонт 

Завършващите средно образование със специалност "Корабни машини и механизми" могат успешно да се реализират в него.

Най-добрите специалисти са утрешните групови майстори, началник-участъци, началник-цехове, организатори по корабо-строене и кораборемонт.