ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Подемно-транспортна техника с електрозадвижване