ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Бюджет

 

2023/2024 година

 

Бюджет на ПГ "Свети Димитър Солунски", утвърден със заповед № 257/25.03.2024г. на кмета на Община Белослав.

 

Протокол общо събрание от 04.07.2024г., качен на 04.07.2024г.

 

Бюджетна справка към 30.06.2024г., качена на 04.07.2024г.

 

 

 

Прикачени документи

Протокол общо събрание - № 13 / 05.10.2022г.
Отчет към 30.09.2021г.
Отчет към 30.06.2021 г. - качен на 06.07.2021 г.
Протокол Общо събрание- №4/06.07.2021 г.
Отчет към 31.03.2021 г. - качен на 05.04.2021 г.
Бюджет 2021 г.
Протокол общо събрание- №1/06.01.2021 г.
Отчет към 31.12.2020 г.
Отчет към 30.09.2020 - качен на 05.10.2020
Протокол общо събрание-30.09.20-качен на 05.10.2020
Протокол общо събрание-30.06.20-качен на 03.07.2020
Отчет към 30.06.2020г- качен на 03.07.2020
Протокол общо събрание - 06.04.2020г.
Отчет за I-во тримесечие 2020г.
Бюджет 2020г.
Протокол общо събрание - 07.01.2020г.
Отчет за IV-то тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 30.09.2019г.
Отчет за III-то тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 09.07.2019г.
Отчет за II-ро тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 09.04.2019г.
Отчет за I-во тримесечие 2019г.
Бюджет 2019г.
Протокол общо събрание - 09.01.2019г.
Отчет за IV-то тримесечие 2018г.
Протокол общо събрание - 08.10.2018г.
Отчет за III-то тримесечие 2018г.
Протокол общо събрание - 10.07.2018г.
Отчет за II-ро тримесечие 2018г.
Информация
Протокол общо събрание - 11.04.2018г.
Отчет за I-во тримесечие 2018г.
Бюджет 2018г.
Протокол общо събрание - 10.01.2018г.
Отчет за IV-то тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 03.10.2017г.
Отчет за III-то тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 04.07.2017г.
Отчет за II-ро тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 03.04.2017г.
Отчет за I-во тримесечие 2017г.
Бюджет 2017г.