ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Бюджет

 

2022 година

 

Бюджет на ПГ "Свети Димитър Солунски", утвърден със заповед № 288/10.05.2022 г. на кмета на Община Белослав, качен на 13.05.2022г.

Протокол общо събрание от 06.01.2022 г., качен на 07.01.2022 г.

Бюджетна справка към 30.12.2021 г., качена на 07.01.2022 г.

Отчет на разходите по параграфи към 30.12.2021 г., качен на 07.01.2022 г.

Дейност 389 към 30.12.2021 г., качен на 07.01.2022 г.

 

 

Прикачени документи

Протокол общо събрание - № 13 / 05.10.2022г.
Отчет към 30.09.2021г.
Отчет към 30.06.2021 г. - качен на 06.07.2021 г.
Протокол Общо събрание- №4/06.07.2021 г.
Отчет към 31.03.2021 г. - качен на 05.04.2021 г.
Бюджет 2021 г.
Протокол общо събрание- №1/06.01.2021 г.
Отчет към 31.12.2020 г.
Отчет към 30.09.2020 - качен на 05.10.2020
Протокол общо събрание-30.09.20-качен на 05.10.2020
Протокол общо събрание-30.06.20-качен на 03.07.2020
Отчет към 30.06.2020г- качен на 03.07.2020
Протокол общо събрание - 06.04.2020г.
Отчет за I-во тримесечие 2020г.
Бюджет 2020г.
Протокол общо събрание - 07.01.2020г.
Отчет за IV-то тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 30.09.2019г.
Отчет за III-то тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 09.07.2019г.
Отчет за II-ро тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 09.04.2019г.
Отчет за I-во тримесечие 2019г.
Бюджет 2019г.
Протокол общо събрание - 09.01.2019г.
Отчет за IV-то тримесечие 2018г.
Протокол общо събрание - 08.10.2018г.
Отчет за III-то тримесечие 2018г.
Протокол общо събрание - 10.07.2018г.
Отчет за II-ро тримесечие 2018г.
Информация
Протокол общо събрание - 11.04.2018г.
Отчет за I-во тримесечие 2018г.
Бюджет 2018г.
Протокол общо събрание - 10.01.2018г.
Отчет за IV-то тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 03.10.2017г.
Отчет за III-то тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 04.07.2017г.
Отчет за II-ро тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 03.04.2017г.
Отчет за I-во тримесечие 2017г.
Бюджет 2017г.