ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Бюджет

Прикачени документи

Протокол общо събрание-30.06.20-качен на 03.07.2020
Отчет към 30.06.2020г- качен на 03.07.2020
Протокол общо събрание - 06.04.2020г.
Отчет за I-во тримесечие 2020г.
Бюджет 2020г.
Протокол общо събрание - 07.01.2020г.
Отчет за IV-то тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 30.09.2019г.
Отчет за III-то тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 09.07.2019г.
Отчет за II-ро тримесечие 2019г.
Протокол общо събрание - 09.04.2019г.
Отчет за I-во тримесечие 2019г.
Бюджет 2019г.
Протокол общо събрание - 09.01.2019г.
Отчет за IV-то тримесечие 2018г.
Протокол общо събрание - 08.10.2018г.
Отчет за III-то тримесечие 2018г.
Протокол общо събрание - 10.07.2018г.
Отчет за II-ро тримесечие 2018г.
Информация
Протокол общо събрание - 11.04.2018г.
Отчет за I-во тримесечие 2018г.
Бюджет 2018г.
Протокол общо събрание - 10.01.2018г.
Отчет за IV-то тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 03.10.2017г.
Отчет за III-то тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 04.07.2017г.
Отчет за II-ро тримесечие 2017г.
Протокол общо събрание - 03.04.2017г.
Отчет за I-во тримесечие 2017г.
Бюджет 2017г.