ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

График за провеждане на изпити за СФО , януарска сесия