ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Курс за навлизане на пазара на труда и насърчаване на предприемаческите инициативи на младежите с интерес към сферата на селското стопанство

ПГ "Св. Димитър Солунски", съвместно с Асоциация на Българските Черноморски Общини/АБЧО/, успешно проведохме курс за навлизане на пазара на труда и насърчаване на предприемаческите инициативи на младежите с интерес към сферата на селското стопанство.

Включвайки се в дейностите по проекта и преминавайки през специализираните обучителни модули, младежите получиха:

- умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа

- специфични знания за намиране на работа като озеленители, градинари и растениевъди, аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други позиции за квалифицирани работници в селското стопанство

- възможност за включване в младежки обмени в партньорските страни(Словения, Норвегия, Италия, Унгария и Румъния)

- включване в международен конкурс за Start-ups

- стажантски програми в земеделски стопанства/ферми

Всички преминали курса получиха Сертификат за участие и много подаръци.