ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Връчване на дипломи 2021-2022 година

 

 

На 22.06.2022 г. /сряда/, от 13.00 ч.  - тържествено връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на успешно завършилите 12 клас ученици, випуск 2021/2022 година!